RS-Elektronik

In english

Start | Batteriladdning | | TWC | Kontakt
  

Fråga:
Hur laddar jag ett blybatteri på bästa sätt?

Svar:
Det "bästa" sättet att fulladda ett blybatteri är med låg ström under lång tid. Man får då mesta möjliga energi-innehåll (Ah) och lång livslängd. I verkliga livet är detta opraktiskt. Ofta vill man ladda ett urladdat batteri så fort som möjligt.
Det innebär att laddströmmen blir beroende av vilken storlek på generator man har, eventuella spänningsfall i kablar och kontaktpunkter fram till batteriet och batteriets laddmottaglighet.
Hur mycket ström batteriet tar emot beror på hur mycket batteriet är laddat och storleken.

Fråga:
Hur förhindrar jag att startbatteriet laddas ur när jag använder ström i båten?

Svar:
I nästan alla båtar är batterierna uppdelade i ett startpaket och ett förbrukningspaket.
Startbatteriet används bara för att få igång motorn och skall alltid vara fulladdat. Förbrukningsbatterierna används för att driva belysning, radio, TV, radar, kylskåp o.s.v. Man bör dock inte låta dessa batterier bli helt uttömda eftersom sulfateringen då sätter igång. Blybatterier bör aldrig urladdas helt!

När man startar motorn vill man att båda batterisystemen skall laddas.
Det finns i princip två sätt att åstadkomma den här funktionen.

Diodbrygga:
Två dioder skruvas fast i en kylfläns och ansluts med deras anoder till generatorn. Den första diodens katod ansluts till startbatteriet och den andra diodens katod till förbrukningsbatteriet. Det finns två nackdelar med diodbrygga. När strömmen flyter genom en diod uppstår ett spänningsfall som är beroende av strömmen. Om startbatteriet är uppladdat (som det bör vara) flyter en låg ström genom den dioden. Ett spänningsfall på 0,4 V kan då uppstå i den dioden. Strömmen till förbrukningsbatteriet kan vara 30-40 A och ett spänningsfall på 1 V är då inte onormalt. Detta innebär att om man har en standardregulator som mäter spänningen på generatorn (14 V) så får man 1 V lägre (13 V) på förbrukningsbatterierna. Startbatteriet får 13,6V. Det blir ingen bra laddning.
Om man har en regulator som mäter på batteriet får man en bra laddspänning (14 V), men startbatteriet får för hög spänning (14,6 V). Dessutom blir kylplåten varm av effektförlusten P=U*I. 1V*40A=40W.

Relä:
Ett relä ansluts mellan förbrukningsbatterierna och startbatteriet. Batterierna är separerade om motorn inte laddar. Enkelt och genialiskt. Om man lyckas hitta relä av bra kvalite så ser jag inga nackdelar med det systemet. Inga effektförluster och samma laddspänning på bägge batterierna. Reläets spole ansluts till D+/61 på generatorn. Det är en utgång på generatorn som är strömlös när generatorn står still och ger 14 V när generatorn börjar att ladda. Idealiskt att använda som styrsignal till reläet.

En variant på reläavskiljning heter Septor. Istället för att styra reläet av D+/61 mäts strömmen från generator till startbatteriet. När strömmen understiger ett visst värde (några ampere?) kopplas förbrukningsbatteriet in. Knepig ide, men eftersom startbatteriet bör vara fulladdat dröjer det inte många minuter innan förbrukningsbatteriet får sin efterlängtade ström.
Tänk bara på att vid installation med TWC är det viktigt att den röda avkänningskabeln ansluts till Septors ingång, ej förbrukningsbatteriets pluspol.